O MNIE

Moi strategiczni klienci, na zadane pytanie: Jakbyście mnie określili jednym słowem?
Odpowiedzieli: Zaangażowana.
Czy to zaleta? Nie wiem.
Dla mnie to mój styl pracy i życia wyniesiony z Domu, doszlifowany dzięki mądrym Nauczycielom i wyjątkowym Szefom.
Sprawdzony przez ponad 20 lat model doradztwa oparty na kompleksowym wsparciu, usłudze, która umożliwia wzięcie odpowiedzialności za efekt, co dla Klienta oznacza wygenerowaną wymierną korzyść.

Monika Pawlaczek


Jestem menadżerem z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołami, projektami i procesami.
Moją zawodową pasją i tematem pracy doktorskiej jest optymalizacja procesów biznesowych zwiększająca efektywność przedsiębiorstwa.
Przez 14 lat pracowałam w firmie konsultingowej, gdzie byłam między innymi odpowiedzialna za organizację i koordynację biura rachunkowego.
W 2000 roku uzyskałam Uprawnienia Ministra Finansów dla osób prowadzących usługowo księgi rachunkowe - Świadectwo kwalifikacji nr 18265/00.
Posiadam sześcioletnie doświadczenie korporacyjne na stanowiskach menadżerskich w grupach kapitałowych o krajowym i zagranicznym zasięgu organizacyjnym i zarządczym.
Byłam liderem i kierownikiem biznesowym wielu projektów rozwojowych, optymalizacyjnych i modernizacyjnych, zakończonych osiągnieciem zamierzonych celów.
Nabyte umiejętności menadżerskie realizowałam również zasiadając w radach nadzorczych spółek prowadzących wysokobudżetową działalność inwestycyjną.

Oferta

dobry pomysł - biznesplany

Analiza potrzeb i potencjału inwestycyjnego klienta. Przedstawienie kilku wariantów inwestycyjnych z rekomendacją dla wariantu najbardziej opłacalnego i uwzględniającego strategię klienta. Optymalizacja portfeli nieruchomości. Przygotowywanie strategicznych planów zarzadzania nieruchomościami dla firm posiadających kilka lokalizacji, terenów – we własności, najmie czy ograniczonym dysponowaniu. Usługa ta ma na celu przedstawienie rozwiązań optymalizacyjnych dla powierzchni i kosztów oraz procesów produkcyjnych, magazynowych czy handlowych, poprzez np. skrócenie czasu transportu i usprawnienie komunikacji.

innowacyjne rozwiązania – dotacje

Testowanie nowych modeli biznesowych. Promowanie innowacyjnych rozwiązań przy współpracy z ośrodkami badawczo-rozwojowymi. Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej. Szukanie rozwiązań dla uzyskania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw przy wykorzystaniu wiedzy i innowacji.

ekologiczne wdrażanie - zarządzanie

Analizowanie potencjału inwestycyjnego nieruchomości będącej w dysponowaniu klienta. Audyt nieruchomości w aspekcie kosztów jej utrzymania, generowania przychodu bezpośredniego np. z najmu lub pośredniego np. powierzchnie magazynowe, produkcyjne czy handlowe. Analiza prawidłowości ponoszenia opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu i podatku od nieruchomości oraz rekomendacje do ewentualnych przekształceń własnościowych generujących oszczędności.

projekty inwestycyjne – budowa, remont

Doradztwo w zakresie budownictwa pasywnego tj. poszukiwanie terenów pod budownictwo pasywne, analizy opłacalności inwestycji w budownictwo pasywne, poszukiwanie najnowszych rozwiązań technologicznych zmniejszających obciążenia środowiska przy jednoczesnej redukcji kosztów utrzymania nieruchomości.realizacje – przeszklenia, okna, elewacje

Doradztwo i współpraca przy realizacji architektury energooszczędnej. Kalkulacja ofert w kontekście zastosowanie przeszkleń o wysokich właściwościach termoizolacyjnych. Montaż przeszkleń w domach energooszczędnych oraz pasywnych przy zastosowaniu odpowiednich rozwiązań zapobiegających stratom energii, a wręcz pozyskiwanie jej z pasywnych źródeł (promienie słoneczne).

partnerska współpraca – handel

Rekomendowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie organizacji działań handlowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Opracowanie rozwiązań dla poprawy konkurencyjności oferowanych produktów dzięki sprawności zarządzania łańcuchem dostaw. Zastosowanie nowoczesnych koncepcji zarządzania, które wprowadzają filozofię partnerstwa w łańcuchach dostaw i decyzjach podejmowanych przez uczestników procesów rynkowych.

racjonalne gospodarowanie - finanse

Poszukiwania nieruchomości spełniającej wymagane kryteria i oczekiwania klienta. Wykonanie dla przedstawionych propozycji nie tylko analizy kosztów transakcji ale również kosztów utrzymania nieruchomości w przyszłości, analiza miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego w kontekście podniesienia bądź spadku wartości nieruchomości w przyszłości.

etyczne działanie – prawo

Współpraca z zespołem radców prawnych z wieloletnim doświadczeniem w biznesie i zarządzaniu. Bieżąca obsługa prawna w realizowanych projektach rozwojowych i restrukturyzacyjnych.

Nasze zasady

Zadowolenie klientów

Zadowolenie naszych klientów wyraża się w trwałej i opartej na zaufaniu współpracy. W ramach ścisłych, partnerskich kontaktów wykorzystujemy naszą wiedzę i doświadczenie ku obopólnej korzyści. Kładziemy duży nacisk na rozwój i doskonalenie zespołu dla rozbudowy stosunków biznesowych i spełnienia przyszłych wymagań klientów.Tworzymy interdyscyplinarne zespoły ekspertów w celu kompleksowej realizacji oczekiwań naszych partnerów biznesowych.

Odpowiedzialność za jakość

Oferowanie usług dostosowanych do indywidualnych oczekiwań klienta wymaga od nas szczególnej uważności przy rekomendowaniu rozwiązań i zastosowaniu odpowiednich modeli wdrażania. Działania ukierunkowane na efektywność i ciągłą optymalizację procesów naszych i klientów umożliwiają nam wzięcie odpowiedzialności za jakość.

Odpowiedzialność wobec społeczeństwa i środowiska

Przyjazne środowisku praktyki i środki oraz przestrzeganie przepisów to podstawa oferowanych przez nas usług. W ten sposób realizujemy naszą odpowiedzialność społeczną i stwarzamy warunki umożliwiające wywiązywanie się z tego zobowiązania także przez naszych klientów.

Kontakt

Adres

Łódź, ul. Łagiewnicka 104

Telefon

509 539 770

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!